top of page
sprout-grow-banner.jpg

IZ MODREGA V ZELENO

Inovativna rešitev za izboljšanje rasti rastlin Plant Boost System – PBS.

Produkt PBS je bil razvit s ciljem iskanja rešitve enega največjih in še posebej v zadnjih letih aktualnih strateških izzivov v kmetijstvu.

Produkt PBS je bil razvit s ciljem iskanja rešitve enega največjih in še posebej v zadnjih letih aktualnih strateških izzivov v kmetijstvu:

Kako najti ustreznejši način proizvodnje pridelkov, ki ob enaki porabi vode
zagotavljajo večji in kakovostnejši pridelek.

Anchor-kontakti
bottom of page