top of page
pexels-flambo-1112080.jpg

Zakaj bi izbrali Plant Boost System?

Zmanjšanje uporabe vode pri pridelavi

Kmetijstva pridelava je močno pogojena s količino razpoložljive vode za zalivanje. To je posebej izrazito postalo v zadnjih letih, ko se kmetijstvo sooča s spreminjajočimi se padavinskimi vzorci in ekstremnimi vremenskimi razmerami, kot so ponavljajoča se sušna obdobja in vse višje temperature.

Hitrejša rast rastlin oz. pridelkov

Testiranja zalivanja kultur z vodo, ki je obdelana s PBS v primerjavi z neobdelano vodo dokazujejo, da rastline, zalivane z vodo obdelano s PBS, izkazujejo hitrejšo rast; kaljenje in rast sta bila pospešena za cca. 10 dni.

Večji pridelek na enoto zaradi obdelane vode

Testiranja zalivanja kultur z vodo, ki je obdelana s PBS v primerjavi z neobdelano vodo dokazujejo, da rastline, zalivane z vodo obdelano s PBS, izkazujejo tudi kakovostnejšo vegetacijo; količina pridelka je bila večja do 30 %.

Zmanjšanje količine uporabljenih gnojil

Z uporabo gnojil se v kmetijstvu zagotavlja hitrejša in kakovostnejša vegetacija. Z zalivanjem z vodo, obdelano s PBS, se dosega hitrejša rast in večji pridelek brez hkratnega dodajanja gnojil.

Povečana učinkovitost uporabljenih gnojil

Hkratna uporaba gnojil in zalivanje z vodo, obdelano s PBS, poveča učinkovitost gnojil, saj je rastlini omogočena intenzivnejše izkoriščanje uporabljenih gnoji.

Bolj trajnostna pridelava v kmetijstvu

Trajnostna pridelava v kmetijstvu je edina prava prihodnost kmetijske proizvodnje, hkrati pa njen največji izziv. S PBS sistemi želimo prispevati k gradnji dobre okoljske prakse in jo postaviti v središče kmetijstva v Sloveniji, EU in globalno.

bottom of page